Jaki system zarządzania ma jednostka certyfikująca… systemy zarządzania? - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 07/03/2023

Jednostki certyfikujące aby uzyskać akredytację muszą spełniać wymagania normy ISO/IEC 17021-1:2015 „Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 1: Wymagania”. Norma ta określa szereg wymagań dotyczących m.in. kompetencji i bezstronności jednostek prowadzących audity i certyfikację wszystkich rodzajów systemów zarządzania. Są w niej także podane zasady, zgodnie z którymi jednostka ma prowadzić proces certyfikacji, od etapu początkowego czyli wnioskowania o certyfikację poprzez wymagania dotyczące umowy o certyfikację, przebieg auditu oraz działania poauditowe aż do wystawienia certyfikatu i nadzór nad certyfikatem. Norma reguluje również kwestie rozpatrywania skarg i odwołań oraz tego co powinno znaleźć się w raporcie z auditu oraz na wystawianym certyfikacie.

Jak widać obszar regulowany przez normę jest szeroki i uwzględnia praktycznie każdy aspekt prowadzenia certyfikacji, a mimo to norma ISO/IEC 17021-1 jest tylko podstawowym wymaganiem akredytacyjnym. W zależności od tego jaki system ma podlegać certyfikacji dochodzą do spełnienia wymagania kolejnych dokumentów takich jak normy, dokumenty obowiązkowe serii IAF MD czy inne.

I tak na przykład dla prowadzenia certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001 należy dodatkowo spełnić wymagania IAF MD1, IAF MD2, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD22, IAF MD23  oraz ISO/IEC TS 17021-10, a prowadząc certyfikację systemu zarządzania jakością u dostawców wyrobów medycznych wg ISO 13485 należy poznać i spełnić wymagania IAF MD1, IAF MD2, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD9, IAF MD11 i  IAF MD23.

Każdy z tych dokumentów może uszczegóławiać, zmieniać bądź wprowadzać nowe wymagania w stosunku do normy ISO/IEC 17021-1. Dlatego też na przykład zapisy wymagane w umowie o certyfikację w przypadku certyfikacji różnych systemów zarządzania w dużej mierze są te same ale mogą różnić się szczegółami.

W bieżącej pracy Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA staramy się przełożyć wszystkie te wymagania na działania i zapisy zarówno zgodne z wytycznymi jednostki akredytującej jak i zrozumiałe dla certyfikowanych Organizacji, co nie zawsze jest łatwe za to zawsze inspirujące i ciekawe.

autor Joanna Nowak-Milewska, ekspert PCBC S.A. w zakresie systemów zarządzania

Pozostałe wpisy na blogu

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ