Jak wybrać moduł oceny produktu nawozowego? - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 08/11/2023

Rozporządzenie (UE) 2019/1009 weszło w życie 16.07.2023 ustanawiając przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Aby móc wprowadzić je do obrotu, produkt nawozowy musi:

  • Spełniać funkcję przypisaną odpowiednim PFC zgodnie z załącznikiem I;
  • Składać się wyłącznie z materiałów należących do CMC i spełniających odpowiednie wymagania zgodnie z załącznikiem II;
  • Być etykietowany zgodnie z załącznikiem III;
  • Mieć przeprowadzoną ocenę zgodności zgodnie z jednym z modułów opisanych w załączniku IV;
  • Posiadać oznakowanie CE oraz wystawioną deklarację zgodności zgodną z załącznikiem V.

Rozporządzenie (UE) 2019/1009 dopuszcza cztery moduły zgodnie z którymi można przeprowadzić ocenę zgodności: A, A1, B+C, D1. Nie każdy moduł będzie jednak odpowiedni dla każdego produktu.

W jakim module mogę ocenić swój produkt?

Na początek powinniśmy określić jaki produkt ma zostać poddany ocenie: do jakiego PFC należy i z jakich CMC się składa. Od tego głównie zależy w jakim module można przeprowadzić ocenę zgodności. Poniższa tabela wskazuje jakie CMC i PFC mogą być oceniane w poszczególnych modułach.

 

W tabeli nie uwzględniono modułu A1, który jest dedykowany tylko i wyłącznie do jednego typu nawozu, a mianowicie: PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): Prosty lub wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu.

Niezależnie od wybranego modułu, producent produktu nawozowego jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji technicznej, która jest podstawą do przeprowadzenia oceny zgodności.

Poniżej krótka charakterystyka każdego z modułów:

Moduł A- Stosowanie wewnętrznej kontroli produkcji

Producent samodzielnie przeprowadza ocenę zgodności i zapewnia kontrolę procesu produkcji, brak jest udziału jednostki notyfikowanej.

Moduł A1– Wewnętrzna kontrola produkcji oraz testowanie produktów pod nadzorem JN

Producent samodzielnie przeprowadza ocenę zgodności i zapewnia kontrolę procesu produkcji oraz wybiera jednostkę notyfikowaną, pod kierunkiem której zostaną przeprowadzone cykle termiczne i badanie odporności na detonację co trzy miesiące.

Moduł B – Badanie typu UE + moduł C wewnętrzna kontrola produkcji

Jednostka notyfikowana bada projekt techniczny i weryfikuje, czy spełnione są wymagania Rozporządzenia 2019/1009. Dodatkowo przeprowadza odpowiednie badania produktu nawozowego UE. Po pozytywnie zakończonej ocenie zgodności, wystawiany jest certyfikat badania typu UE. Kolejnym krokiem jest zapewnienie przez producenta wewnętrznej kontroli produkcji w celu utrzymania zgodności produktu z typem zatwierdzonym przez jednostkę (moduł C).

Moduł D1 – Zapewnienie jakości produkcji

Producent stosuje system zapewniania jakości produkcji w celu zagwarantowania zgodności z Rozporządzeniem2019/1009. Jednostka notyfikowana ocenia system jakości produkcji podczas auditu w ramach prowadzonej oceny zgodności. Weryfikowana jest również dokumentacja techniczna ocenianego produktu.

Wybór modułu oceny zgodności

Producent samodzielnie określa w jakim module chce przeprowadzić ocenę zgodności swojego produktu oraz bierze za nią odpowiedzialność. W module A cały obowiązek wykazania zgodności spoczywa na nim. Ma jednak możliwość skorzystania z usług niezależnej jednostki notyfikowanej i wesprzeć się jej oceną w module B, gdzie zostanie potwierdzony typ produktu nawozowego, lub w module D1, w którym oprócz sprawdzenia dokumentacji technicznej, przeprowadzany jest audit. Ma on za zadanie zweryfikować funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości produkcji produktu nawozowego.

Poniższy schemat obrazuje w jakich modułach można oceniać poszczególne produkty:

 

Autor: Paulina Krzywokulska – Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, PCBC S.A.

Pozostałe wpisy na blogu

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko