Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
ISO 14001-piktogram

System zarządzania środowiskowego.

Opis systemu

Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania

W obecnym świecie wiele firm poszukuje sposobów na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Rośnie świadomość ekologiczna oraz wymagania w zakresie ochrony środowiska. Poszukiwanie rozwiązań problemów związanych z tym zagadnieniem nurtuje nie tylko naukowców i polityków, ale również przedsiębiorców, którzy najczęściej mają bezpośredni wpływ na otaczające nas środowisko. Jedną z możliwości świadomego i efektywnego eliminowania niekorzystnych czynników środowiskowych jest wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego.

Norma ISO 14001 jest opracowana w sposób umożliwiający zastosowanie jej do różnych typów organizacji, działających w przeróżnych branżach i warunkach społeczno-kulturowo-geograficznych.

Podstawowym celem normy ISO 14001 jest wspomaganie organizacji niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Istotnym celem systemu zarządzania środowiskowego jest stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania organizacji tak, by zminimalizować negatywne czynniki oddziałujące na środowisko naturalne.

Korzyści z certyfikacji

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji ISO 14001 to m.in.:

 • spełnienie wymagań odbiorcy,
 • spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska,
 • lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka w zakresie ochrony środowiska obecnie i w przyszłości,
 • poprawa kontroli kosztów wynikająca z oszczędności materiałów i energii,
 • optymalizacja doboru surowców, materiałów i produktów,
 • poprawa efektywności zużycia surowców, energii i zmniejszenie ilości odpadów,
 • zagospodarowanie odpadów,
 • przygotowanie procesów magazynowania, pakowania (opakowania wielorazowe) i transportu (lepsze wykorzystanie środków transportu),
 • zmniejszenie ryzyka środowiskowego przez uprzednie zidentyfikowanie zagrożeń i przygotowanie się na wypadek ich zaistnienia, co pozwoli uniknąć zablokowania inwestycji w związku z niedostosowaniem do uwarunkowań środowiskowych.

Komu dedykowana

Norma ISO 14001 dedykowana jest dla każdej organizacji

 • która chce utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego od niewielkich organizacji prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje
 • która działa zgodnie z ustalona polityką i celami środowiskowymi
 • która chce pokazać zgodność swoich działań na zewnątrz: klientom, konkurentom, otoczeniu
 • prowadzącej działalność produkcyjną, przetwórczą i usługową

Przebieg Procesu Certyfikacji

 

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • Wniosek o przepisanie certyfikatu

 • Załącznik nr 4

 • Załącznik nr 5

 • Umowa

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania

 • Zasady posługiwania się znakiem

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Sprzedaży

 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży

  + 48 22 46 45 430
  669 454 546
  aklaput@pcbc.gov.pl
 • Danuta Muszyńska

  Menadżer ds. rozwoju rynku

  + 48 22 46 45 437
  669 474 742
  dmuszynska@pcbc.gov.pl
 • Tomasz Kochański

  Menadżer ds. rozwoju rynku

  606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Magdalena Mach

  Młodszy specjalista ds. sprzedaży

  + 48 22 46 45 436
  665 331 334
  mmach@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09 – ujęcie praktyczne

  Teoretyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie.

  Szkolenie PC05 – Menedżer i audytor systemu zarządzania środowiskowego Etap 1 – Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015-09

  3-dniowe szkolenie przybliżające tematykę budowy systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-09 i przeprowadzenia auditu w tym zakresie.

  Szkolenie PC05-2 - Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska i ich zastosowanie

  Szkolenie pozwalające uaktualnić i usystematyzować wiedzę w zakresie przepisów prawnych obowiązujących w obszarze ochrony środowiska.

  Szkolenie PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego

  Kompleksowe 4-dniowe szkolenie z zasad auditowania systemu zarządzania środowiskowego – norma, ISO 19011:2012 i ISO/IEC17021:2011.

  PN-EN ISO 50001

  System zarządzania energią.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Powrót