Norma

PN-EN ISO 50001

Opis systemu

Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania

W normie ISO 50001 wyspecyfikowano wymagania co do oceny, wdrożenia, utrzymania i poprawy systemu zarządzania energią, który ma na celu umożliwić organizacji zastosowanie systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wydajności energetycznej, w tym efektywności energetycznej, użytkowania energii i jej zużycia. Określa wymagania mające zastosowanie do użytkowania i zużycia energii, w tym praktyk pomiaru, dokumentacji i sprawozdawczości, projektowania i nabywania - dla urządzeń, systemów, procesów i personelu, mających wkład w wydajność energetyczną. Ma ona zastosowanie do wszystkich zmiennych wpływających na wydajność energetyczną, które może monitorować i na które ma wpływ organizacja. Normę dla systemów zarządzania energią zaprojektowano tak, aby była stosowana niezależnie, może być jednak również dostosowana lub zintegrowana z innymi systemami zarządzania.

Korzyści z Certyfikacji

Korzystanie z ISO 50001 (BS EN 16001) jako podstawy do zarządzania i redukcji konsumpcji energii może zaowocować jako: 

  • zmniejszenie kosztów zużycia zasobów energetycznych poprzez efektywne ich wykorzystywanie,
  • zwiększenie wydajności organizacji poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zwiększających efektywność wykorzystywanych zasobów energetycznych,
  • zgodność z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną,
  • zwiększenie wiarygodności organizacji wobec partnerów biznesowych,
  • ciągłe doskonalenie wydajności energetycznej i realizacja celów energetycznych,
  • zmniejszanie kosztów gospodarowania emisjami do atmosfery,
  • wczesne wykrywanie i korekcja znaczących zmian poprzez ciągłe monitorowanie,
  • certyfikat ISO 50001 stanowi ważny element konkurencyjności na rynku.

Dla kogo dedykowana

Norma ma zastosowanie do dowolnej organizacji chcącej zapewnić sobie spełnienie założeń swojej polityki energetycznej oraz pragnącej zademonstrować ją innym. Zgodność taką potwierdza za pomocą samooceny i samodeklaracji zgodności lub też za pomocą certyfikatu systemu zarządzania energią.

Przebieg Procesu Certyfikacji

Dokumenty do pobrania

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ
Zespół ds. Sprzedaży

Anna Kłaput

Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży

tel. + 48 22 46 45 430  

tel. 669 454 546

aklaput@pcbc.gov.pl

Danuta Muszyńska

Menadżer ds. rozwoju rynku

tel. + 48 22 46 45 437

tel. 669 474 742

dmuszynska@pcbc.gov.pl  

 


Informacje o Cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.