Dla konsumentów - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Dlaczego wybrać wyroby lub usługi z EU Ecolabel?

Kiedy widzisz logo EU Ecolabel oznacza to mniej odpadów, mniej zanieczyszczeń, a w konsekwencji lepsze i bezpieczniejsze wyroby i usługi dla naszej planety.

EU Ecolabel zapewnia łatwy wybór ekologicznych wyrobów i usług na rynku. Gwarantuje, że wyrób lub usługa:

  • należy do najbardziej przyjaznych środowisku,
  • przeszedł ocenę przez niezależną jednostkę i spełnia rygorystyczne wymagania środowiskowe oraz zdrowotne,
  • jest polecany przez organizacje konsumenckie i środowiskowe,
  • jest uznany w całej UE,
  • w przypadku detergentów ich skuteczność została sprawdzona w niezależnym laboratorium, by zapewnić, że produkt ekologiczny działa porównywalnie do innych dostępnych na rynku,
  • dotyczy całego cyklu życia produktu od surowców przez produkcję, opakowanie, transport aż do odpadów.

 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Gdzie znaleźć wyroby z EU Ecolabel?

Wyroby oznakowane etykietą EU Ecolabel można znaleźć w zwykłych sklepach, supermarketach lub bezpośrednio u producentów lub dystrybutorów. Znajdują się nie tylko w działach z produktami ekologicznymi, ale również pośród zwykłych produktów. Prawidłowo oznakowane wyroby powinny poza logo EU Ecolabel posiadać numer zezwolenia. Jeżeli chcą Państwo upewnić się, że wyrób czy usługa ma uprawnienia do stosowania oznakowania, można zweryfikować to korzystając z:

Poruszanie się wśród etykiet

W dzisiejszych czasach nie jest łatwo odnaleźć się w dżungli etykiet oraz oznakowań. Wiele z nich reprezentuje jakość, ekologiczne podejście producenta/dostawcy, bezpieczeństwo, uczciwy handel itd. Niektóre z nich mogą być dla konsumentów mylące lub przyprawić nawet o zawrót głowy. Wiele z nich tworzone są i umieszczane przez producentów by wyróżnić swój produkt wśród konkurencji.

Jak więc odnaleźć się w świecie pełnym różnych etykiet?

Można sprawdzać wiarygodność etykiety. Wiarygodne oznakowanie powinno mieć jasno określone i dostępne kryteria oraz być przyznawane przez niezależny organ. Dzięki temu mamy pewność co oznacza i czego dotyczy dana etykieta, jakie warunki zostały spełnione oraz że potwierdzone zostało to przez stronę trzecią. Niektóre oznakowania ekologiczne mogą dotyczyć wyłącznie jednego etapu procesu produkcji. Etykietę EU Ecolabel poza rozpoznawalnością we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wyróżnia weryfikacja pełnego cyklu życia produktu, od surowców, produkcji, przez opakowanie do odpadów. Wybierając produkty oraz usługi z tym oznakowaniem można mieć pewność, że są one przyjazne środowisku.

Poza EU Ecolabel istnieją również krajowe oznakowania ekologiczne np.:

znak-Eko z Rznak-Eko-kosmetyk-naturalny z R

 

EKO/EKO Certyfikowany Kosmetyk Naturalny – Polska

 

 

 

Nordic Swan – Szwecja, Islandia, Dania, Finlandia, Norwegia

 

 

Blaue Engel – Niemcy

 

 

 

NF Enviroment – Francja

 

oraz społeczne np.:

 

Fair Trade

 

 

Wiarygodność

Na rynku można znaleźć wiele wyrobów wytworzonych według różnych standardów ekologicznych i trudno jest ocenić, któremu oznakowaniu ekologicznemu można zaufać.

Pewnym wyborem jest oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel. To oficjalne, funkcjonujące od dawna, europejskie wyróżnienie, które jest przyznawane wyrobom oraz usługom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne. Podstawę do przyznawania oznakowania stanowią kryteria ekologiczne, publikowane jako decyzje Komisji Europejskiej. Kryteria te są opracowywane i uzgadniane przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, takich jak naukowcy, przedstawiciele przemysłu, jednostki właściwe w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

W celu przyznania oznakowania ekologicznego EU Ecolabel, wyroby i usługi muszą być zgodne z kryteriami ekologicznymi ustanowionymi przez interesariuszy i ocenione przez niezależne jednostki właściwe. Kryteria weryfikowane są co 3 do 5 lat, aby odpowiadały obecnym potrzebom i poziomowi rozwinięcia technologicznego.

Powrót
Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ