Szkolenia online O124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Wiedza niezbędna do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

Korzyści

Przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriów WSK, z uwzględnieniem stosowanych regulacji prawnych w powyższym zakresie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, pracowników organizacji oraz auditorów zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, podlegającymi kontroli w ramach WSK.

Program szkolenia

• Rola Pełnomocnika w systemie WSK:
– zadania, odpowiedzialność;
– komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (w tym powiadamianie organu kontroli oraz zgłaszanie do organu monitorującego);
– zasady nadzorowania i sterowania systemem.
System WSK:
– podstawowe cele, zakres systemu – zasady jego określania;
– rodzaje towarów i usług nadzorowane przez WSK;
– zasady funkcjonowania i rola systemu WSK w funkcjonowaniu organizacji;
– wytyczne porozumienia z Wassenaar dla systemu WSK.
• Dokumentacja – wymagania i wytyczne dotyczące dokumentów i zapisów:
– rodzaje wymaganych dokumentów , wymagane zapisy dot. funkcjonowania WSK oraz realizacji obrotu;
– asady tworzenia regulacji systemowych.
• Wymagania prawne:
– Podstawowe akty prawne UE i RP dot. kontroli obrotu, zmiany w przepisach;
– Przepisy ograniczające obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym oraz ze wskazanymi krajami i podmiotami;
– Kraje objęte ograniczeniami.
• Zasady składania wniosków oraz uzyskiwania zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym (na wybranych przykładach).
• Postępowanie z wyrobami strategicznymi niezgodnymi z wymaganiami oraz postępowania reklamacyjne w tym zwrot towaru do producenta i ponowne wysyłanie za granicę.
• Wywóz towarów o znaczeniu strategicznym poza obszar Unii Europejskiej (rodzaje i zasady korzystania z zezwoleń):
– Sankcje karne w przypadku naruszenia prawa dla podmiotów uczestniczących w obrocie oraz dla pracowników podmiotów uczestniczących w obrocie.

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin lekcyjnych.

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać ogólną znajomość tematyki związanej z zarządzaniem jakością i Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli, oraz wymagań norm PN-EN ISO 9001 oraz PN-N-19001.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie papierowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Natalia Nowak

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nnowak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 890.00 zł*

  Cena: 890.00 zł*

  Cena: 890.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ