Szkolenie online O143 - Auditor wiodący systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS004 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe szkolenie w ramach IQNet Academy skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015-09.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik:

 • zdobędzie umiejętność identyfikowania celów oraz korzyści auditu systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy PN- EN ISO 14001:2015-09,
 • zdobędzie umiejętność planowania, prowadzenia i raportowania auditów, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną,
 • pozna najnowsze techniki auditowania i umiejętnego ich wykorzystania,
 • zrozumie wymagania i wytyczne norm: PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-EN ISO 19011:2018-08 i PN-EN ISO/IEC 17021-2:2019-03,
 • zdobędzie umiejętność budowania zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

 

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje.

Adresaci szkolenia

 • Kierownictwo i pełnomocnicy nadzorujący system zarządzania środowiskowego;
 • Auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania środowiskowego prowadzący audity wewnętrzne i audity drugiej strony.
 • Osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze systemu zarządzania środowiskowego.
 • Kandydaci na auditorów środowiskowych w jednostkach certyfikacyjnych.

Program i czas trwania

 • Wprowadzenie do procesu auditu systemu zarządzania środowiskowego.
 • Przegląd wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-09.
 • Definicje, cel i rodzaje auditów.
 • Zasady auditowania wg normy PN-EN ISO 19011:2018-08.
 • Zarządzanie programem auditów.
 • Planowanie i przeprowadzanie auditów:
  • plan auditu,
  • przebieg auditu,
  • narzędzia auditowe,
  • zachowanie auditora,
  • zbieranie i gromadzenie informacji,
  • formułowanie i klasyfikacja niezgodności,
  • raport z auditu.
 • Działania wynikające z auditu.
 • Kompetencje i ocena osób biorących udział w audicie.
 • Prawne aspekty ochrony środowiska: wymagania wynikające z ustawodawstwa.
 • System ekozarządzania i EMAS. Porównanie z ISO 14001.
 • Ćwiczenia.
 • Egzamin.

Przystępując do szkolenia uczestnik powinien znać wymagania normy PN- EN ISO 14001:2015-09.

Czas trwania szkolenia: 5 dni – 40 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu uczestnik szkolenia powinien posiadać wiedzę na temat wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz mieć doświadczenie w prowadzeniu auditów wewnętrznych.

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC ) oraz certyfikat IQNET Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

Cena szkolenia obejmuje: organizację szkolenia w trybie on-line, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, test końcowy, oraz certyfikat PCBC i IQNet Academy.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Agnieszka Korczak

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 691 192 671
  akorczak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 2950.00 zł*

  Cena: 2950.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie online O142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN- EN ISO 14001:2015-09– ujęcie praktyczne

  Praktyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie PN- EN ISO 14001:2015-09.

  Szkolenie stacjonarne PC 171 – Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji)

  Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz osób pełniących tę funkcję, chcących poznać interpretacje wymagań norm: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001, a także nabyć wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania.

  Szkolenie stacjonarne PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS004

  Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

  PN-EN ISO 14001

  System Zarządzania Środowiskowego.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ