Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

Korzyści

 • Poznanie metod i technik auditowania systemu zarządzania środowiskiem.
 • Kwalifikacja osoby do realizacji auditów wewnętrznych systemu środowiskowego w ramach organizacji.

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Adresaci szkolenia

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych systemu środowiskowego

Program

 1. Filozofia i koncepcja SZŚ, systemy referencyjne
 2. Wymagania i oczekiwania wobec SZŚ w kontekście działania Organizacji
 3. Rola auditu i auditora wewnętrznego w systemie zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy: PN-EN ISO 14001:2015-09 „Systemy zarządzania środowiskowego
 4. Proces auditu wewnętrznego w systemie zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09
 5. Zastosowanie normy PN-EN ISO 19011:2012
  „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania” w systemie zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015-09
 6. Warsztat auditora wewnętrznego (obserwacja, rozmowa, badanie udokumentowanych informacji, w tym ćwiczenia i testy kontrolne, narzędzia samooceny, z ukierunkowaniem na osiągnięcie celu auditu)
 7. Udokumentowanie auditu wewnętrznego SZŚ: (przygotowanie auditu, przeprowadzenie auditu i prezentacja wyniku auditu, działania poauditowe)
 8. Zarządzanie programem auditów wewnętrznych SZŚ (ryzyka, ciągłe doskonalenie)
 9. Sprawdzian końcowy

Czas trwania

3 dni – 18 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz certyfikat IQNet Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Izabela Buncler

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 22 464 53 63
  +48 691 452 549
  ibuncler@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1300.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09 – ujęcie praktyczne

  Praktyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie.

  Szkolenie PC148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

  Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolenie zakończone egzaminem, pozwalającym potwierdzić kompetencje auditora wewnętrznego.

  Szkolenie PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS004

  Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

  Szkolenie PC168 - Nowe obowiązki organizacji zarejestrowanych w EMAS – dostosowanie do wymagań ISO 14001:2015

  Jednodniowe szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy nt. nowych obowiązków organizacji zarejestrowanych w EMAS oraz możliwości dostosowania do wymagań ISO 14001:2015.

  Szkolenie PC160 – Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska – aktualizacja oraz zmiany

  Praktyczne 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego.

  Szkolenie PC62 - Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego – identyfikacja zagrożeń oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

  Kompleksowe jednodniowe szkolenie dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego skierowane na doskonalenie rozpoznawania sytuacji awaryjnych i radzenia sobie z nimi.

  Szkolenie PC 171 – Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji)

  Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz osób pełniących tę funkcję, chcących poznać interpretacje wymagań norm: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001, a także nabyć wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania.

  PN-EN ISO 14001

  System zarządzania środowiskowego.

  Powrót