Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

Korzyści

 • Poznanie metod i technik auditowania systemu zarządzania środowiskiem
 • Kwalifikacja osoby do realizacji auditów wewnętrznych systemu środowiskowego w ramach organizacji

Adresaci szkolenia

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych systemu środowiskowego

Program

 1. Filozofia i koncepcja SZŚ, systemy referencyjne
 2. Wymagania i oczekiwania wobec SZŚ w kontekście działania Organizacji
 3. Rola auditu i auditora wewnętrznego w systemie zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy: PN-EN ISO 14001:2015-09 „Systemy zarządzania środowiskowego
 4. Proces auditu wewnętrznego w systemie zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09
 5. Zastosowanie normy PN-EN ISO 19011:2012
  „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania” w systemie zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015-09
 6. Warsztat auditora wewnętrznego (obserwacja, rozmowa, badanie udokumentowanych informacji, w tym ćwiczenia i testy kontrolne, narzędzia samooceny, z ukierunkowaniem na osiągnięcie celu auditu)
 7. Udokumentowanie auditu wewnętrznego SZŚ: (przygotowanie auditu, przeprowadzenie auditu i prezentacja wyniku auditu, działania poauditowe)
 8. Zarządzanie programem auditów wewnętrznych SZŚ (ryzyka, ciągłe doskonalenie)
 9. Sprawdzian końcowy

Czas trwania

3 dni – 18 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się sprawdzianem końcowym, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek

  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1300.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09 – ujęcie praktyczne

  Praktyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie.

  Szkolenie PC05 – Menedżer i audytor systemu zarządzania środowiskowego Etap 1 – Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015-09

  3-dniowe szkolenie przybliżające tematykę budowy systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-09 i przeprowadzenia auditu w tym zakresie.

  Szkolenie PC05-2 - Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska i ich zastosowanie

  Szkolenie pozwalające uaktualnić i usystematyzować wiedzę w zakresie przepisów prawnych obowiązujących w obszarze ochrony środowiska.

  Szkolenie PC148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

  Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolenie zakończone egzaminem, pozwalające potwierdzić kompetencje auditora wewnętrznego

  Szkolenie PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego

  Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015. Szkolenie pozwoli uczestnikom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę jak, w sposób skuteczny i praktyczny, prowadzić audit środowiskowy. Uczestnik będzie prowadzony krok po kroku przez cały proces auditu od momentu rozpoczęcia do działań poauditowych.

  Powrót