Szkolenie stacjonarne PC146 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego / IQNet No MTS003 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

Korzyści

 • Poznanie metod i technik auditowania systemu zarządzania środowiskiem.
 • Kwalifikacja osoby do realizacji auditów wewnętrznych systemu środowiskowego w ramach organizacji.

Szkolenia w ramach IQNET Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNET Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNET Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Adresaci szkolenia

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych systemu środowiskowego

Program

 1. Filozofia i koncepcja SZŚ, systemy referencyjne
 2. Wymagania i oczekiwania wobec SZŚ w kontekście działania Organizacji
 3. Rola auditu i auditora wewnętrznego w systemie zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy: PN-EN ISO 14001:2015-09 „Systemy zarządzania środowiskowego
 4. Proces auditu wewnętrznego w systemie zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09
 5. Zastosowanie normy PN-EN ISO 19011:2012
  „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania” w systemie zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015-09
 6. Warsztat auditora wewnętrznego (obserwacja, rozmowa, badanie udokumentowanych informacji, w tym ćwiczenia i testy kontrolne, narzędzia samooceny, z ukierunkowaniem na osiągnięcie celu auditu)
 7. Udokumentowanie auditu wewnętrznego SZŚ: (przygotowanie auditu, przeprowadzenie auditu i prezentacja wyniku auditu, działania poauditowe)
 8. Zarządzanie programem auditów wewnętrznych SZŚ (ryzyka, ciągłe doskonalenie)
 9. Sprawdzian końcowy

Czas trwania

3 dni – 18 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz certyfikat IQNET Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Agnieszka Korczak

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 691 192 671
  akorczak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1450.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie stacjonarne PC148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

  Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolenie zakończone egzaminem, pozwalającym potwierdzić kompetencje auditora wewnętrznego.

  Szkolenie stacjonarne PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS004

  Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

  Szkolenie stacjonarne PC 171 – Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji)

  Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz osób pełniących tę funkcję, chcących poznać interpretacje wymagań norm: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001, a także nabyć wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania.

  PN-EN ISO 14001

  System Zarządzania Środowiskowego.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ