Audyty i inspekcje w dobie koronawirusa - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 16/06/2020

W związku z kolejnym zniesieniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa dotyczących m.in. podróżowania oraz kontaktów społecznych podjęliśmy decyzję, że od dnia 15 czerwca 2020 r. przywracamy możliwość przeprowadzania audytów /inspekcji / inspekcji zakładowej kontroli produkcji w formie oceny na miejscu. Możliwe jest również prowadzenie oceny zdalnej lub ocen połączonych – realizowanych dwuetapowo. Personel PCBC S.A. otrzymał szczegółowe wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz został zobligowany do ich przestrzegania zarówno w miejscu pracy jak i podczas realizacji ocen u Klienta.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku procesów certyfikacji CE wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro audyty w miejscu wytwarzania planowane są indywidualnie (w zależności od kraju), po szczegółowym uzgodnieniu tego z Zakładem ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych.

Działania w zakresie realizacji ocen planowane są z uwzględnieniem oceny ryzyka. Ocena ryzyka prowadzona jest indywidualnie dla każdego Klienta i obejmuje wszelkie uwarunkowania związane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Pracownicy poszczególnych Zespołów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. każdorazowo ustalają z Klientem sposób postępowania.

Ponadto działalność laboratoriów badawczych znajdujących się w Oddziałach PCBC S.A. w Gdańsku i w Pile realizowana jest w pełnym zakresie.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ