Zmiana Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 dot. obrotu towarami o znaczeniu strategicznym - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 05/05/2022

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/699 z dnia 3 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821

Przedsiębiorstwa zajmujące się produktami podwójnego zastosowania są zobowiązane do przestrzegania strategicznych wymogów kontroli handlu nałożonych na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w Unii Europejskiej  i jej państwach członkowskich.

Należy podkreślić, że podstawą spełnienia zadań wynikających z Wewnętrznego Systemu Kontroli jest znajomość przepisów prawnych.

W obecnym czasie sytuacja międzynarodowa powoduje, częste zmiany w wymaganiach prawnych, które dotyczą obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

W świetle ataku Rosji na integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz związanych z tym zagrożeń dla podstawowych interesów Unii w zakresie bezpieczeństwa Unia postanowiła nałożyć dalsze ograniczenia na wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz na świadczenie powiązanych usług.

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji  (UE) 2022/699 z dnia 3 maja 2022 r. skreślono Rosję z zakresu generalnych unijnych zezwoleń na wywóz:  EU003 (powrotny wywóz produktów po naprawie lub wymianie w UE), EU004 (wywóz artykułów na targi lub wystawy), EU005 (wywóz sprzętu telekomunikacyjnego).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/699 z dnia 3 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 obowiązuje od 05.05.2022 r. i wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ