Nowe wydanie wytycznych GuidanceBase dotyczące norm badawczych stosowanych przez jednostki notyfikowane - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 18/01/2024

W dniu 15 stycznia 2024 r. Grupa Doradcza Jednostek Notyfikowanych opublikowała nowe wydanie wytycznych GuidanceBase, w którym pojawiły się nowe wpisy dotyczące stosowanych przez jednostki notyfikowane norm badawczych.

Zgodnie z wytycznymi, w przypadku gdy przywołane w normach zharmonizowanych niedatowane normy badawcze zastąpiono normami EN ISO będącymi aktualnymi wersjami przywołanych norm EN, należy stosować normy EN ISO.

W związku z powyższym Laboratorium Wyrobów Budowlanych Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. informuje, iż poniższe normy PN-EN zostały zastąpione przez normy PN-EN ISO:

  • PN-EN 1609:2013-07 normą PN-EN ISO 29767:2019-08 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniu
  • PN-EN 12087:2013-07 normą PN-EN ISO 16535:2019-08 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu
  • PN-EN 12088:2013-07 normą PN-EN ISO 16536:2019-08 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałej dyfuzji
  • PN-EN 822:2013-07 normą PN-EN ISO 29465:2023-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie długości i szerokości
  • PN-EN 823:2013-07 normą PN-EN ISO 29466:2023-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie grubości
  • PN-EN 825:2013-07 normą PN-EN ISO 29468:2023-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie płaskości
  • PN-EN 826:2013-07 normą PN-EN ISO 29469:2023-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie zachowania przy ściskaniu
  • PN-EN 12431:2013-07 normą PN-EN ISO 29770:2023-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie grubości wyrobów do izolacji podłóg pływających

Ponieważ nie ma różnic technicznych między normami PN-EN i PN-EN ISO, nie ma potrzeby powtarzania już przeprowadzonych badań.
Powyższe badania zlecane od dnia publikacji ww. wytycznych będą wykonywane przez Laboratorium wg norm PN-EN ISO.

Jednocześnie informujemy, że Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A. posiada akredytację na wyżej wymienione normy PN-EN ISO.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ