Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Szkolenie PC12-2 - Pełnomocnik systemu zarządzania jakością - Procesowe zarządzanie jakością. Wdrażanie i ocena.

Drugi, ostatni, etap szkolenia dla Pełnomocników ds. SZJ pozwala poznać zasady zarządzania procesowego pod kątem wdrożenia SZJ i jego późniejszej oceny.

Szkolenie PC12-1 - Pełnomocnik systemu zarządzania jakością - Procesowe zarządzanie jakością. Podstawy i dokumentacja

Pierwszy z dwóch etapów szkolenia dla Pełnomocników ds. SZJ pozwala poznać zasady zarządzania procesowego oraz dokumentowania SZJ.

Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.Szkolenie oparte jest o wymagania normy PN ISO 19011:2012 i uwzględnienia różne techniki auditowania oraz psychologiczne aspekty auditu.

Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością (IQNet no MTS002)

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

Szkolenie PC140 – Praktyczne aspekty dostosowania systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne zrozumienie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Na szkoleniu przekazywane są informacje o sposobie wprowadzania zmian do systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem dobrych praktyk i skutecznych narzędzi.

Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Szkolenie pozwalające zrozumieć i usystematyzować wiedzę w zakresie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Powrót