Od 12.01.2023 Nowy wykaz produktów podwójnego zastosowania - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 19/01/2023

Nowy wykaz produktów podwójnego zastosowania wprowadza ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/66 z dnia 21 października 2022 r

Przedsiębiorstwa zajmujące się produktami podwójnego zastosowania są zobowiązane do przestrzegania strategicznych wymogów kontroli handlu nałożonych na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w Unii Europejskiej  i jej państwach członkowskich.

Wykaz produktów podwójnego zastosowania określony w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 ulega aktualizacji w celu zapewnienia pełnej zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa jak również zagwarantowania przejrzystości oraz utrzymania konkurencyjności podmiotów gospodarczych.

W 2021 roku zostały zmienione wykazy kontrolne przyjęte przez międzynarodowe reżimy nieproliferacji i porozumienia w sprawie kontroli wywozu, co spowodowało aktualizację załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

Aktualizacja została wprowadzona Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/66 z dnia 21.10.2022 r. i wchodzi w życie dzień po jego opublikowaniu jakie miało miejsce 11.01.2023 r.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ