Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 30/11/2021

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach unijnych systemów jakości, tj.

 • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 • chronionych nazw pochodzenia;
 • chronionych oznaczeń geograficznych;
 • rolnictwa ekologicznego;
 • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

oraz krajowych systemów jakości, tj.

 • Integrowana Produkcja Roślin (IP);
 • „Jakość Tradycja”;
 • „Quality Meat Program” (QMP);
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej https://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – wymienione w pełnej wersji ogłoszenia.

Termin składania wniosków: od 29 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje na ten temat można również uzyskać w Oddziale PCBC w Pile

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ