Przedłużenie ważności kryteriów ekologicznych EU Ecolabel - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 12/07/2019

Dnia 03 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Decyzję Komisji (UE) nr 2019/1134 z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniającą decyzję 2009/300/WE i decyzję (UE) 2015/2099 w odniesieniu do okresu ważności ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom i związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji, tj.:

  • odbiornikom telewizyjnym
  • podłożom uprawowym, polepszaczom gleby i ściółce ogrodniczej

Komisja, wraz z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (EUEB), na podstawie wniosków z kontroli sprawności (REFIT), dokonała oceny przydatności każdej grupy produktów przed zaproponowaniem jego przedłużenia. Ocena ta potwierdziła adekwatność i stosowność obecnych kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji i w związku z powyższym, kryteria ekologiczne dla:

  • odbiorników telewizyjnych –  przedłużono do  31.12.2020 r.
  • podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej  – przedłużono do  30.06.2021 r.

Zapraszamy do współpracy lub przedłużenia ważności certyfikatów.

Więcej informacji o EU Ecolabel na stronie –  www.pcbc.gov.pl/pl/ecolabel

 

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ