Zmiany w ustawie o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 02/06/2022

Organizacje, które zajmują się obrotem towarami o znaczeniu strategicznym podlegające kontroli w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) informujemy, że w dniu 27.05.2022 r. ogłoszono ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Artykuł 2 powyższej ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa  państwa, a także  dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 509 oraz z 2022 poz. 613).

Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Zmiany jakie zostały wprowadzone do ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 509) związane są ze zmianą tytułu rozdziału 8 na „Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe”.

W rozdziale tym dodano artykuły 46a-46d, które dotyczą przedłużenia do 31.12.2022 r. odstępstwa w sprawie wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, sklasyfikowanych w wykazie uzbrojenia w kategorii LU13.

Przypominamy, że ustawa z dnia 11.03.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 613) wprowadziła na okres dwóch miesięcy możliwość wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy bez uzyskania stosownego zezwolenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 509 art. 6a ust 3) z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zgodnie z nowymi regulacjami wywóz i tranzyt na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, sklasyfikowanych w wykazie uzbrojenia w kategorii LU13, może być dokonany po uzyskaniu oświadczenia końcowego użytkownika potwierdzonego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca przed dokonaniem wywozu lub tranzytu powyższego sprzętu na Ukrainę jest obowiązany zgłosić w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zamiar dokonania obrotu.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • informacje wskazujące podmiot zgłaszający z podaniem adresu siedziby lub miejsca zamieszkania,
  • określenie produktu i jego ilości,
  • oznaczenie końcowego użytkownika.

Zmiany jakie zostały wprowadzone Ustawą z dnia 12 maja 2022 r, (Dz.U. z 2022 poz. 1137) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw weszły w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 18 maja 2022 r.

 

Pozostałe ważne informacje

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko