Подписаться
NEWSLETTER

ruenpl

ЗНАКИ КАЧЕСТВА

AKTUALNOŚCI

БОЛЕЕ ИНФОРМАЦИИ

СЛЕДУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ

 • PC112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

  Praktyczne, 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy....

  Szkolenie PC148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

  Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolen...

  Szkolenie PC165 - System zarządzania jakością wyrobów medycznych na zgodność z PN-EN ISO 13485:2016 – spełnienie wymagań zasadniczych - PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

  Jednodniowe szkolenie zapoznające uczestników szkolenia z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016 oraz przygotowujące uczestników szkolenia do wdra...

  Szkolenie PC144 - Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017

  Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówienie wymagania nowej edycji normy ISO/IEC 17025....
 • Szkolenie PC167 - System Zarządzania Ryzykiem Zgodności – Compliance Managment Systems ISO19600:2014

  Jednodniowe szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy o systemie zarządzania ryzykiem zgodności w organizacji oraz zaleceniach normy ISO 19600:2014...

  Szkolenie PC35 - Zgodność wyrobów elektrycznych z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw: niskonapięciowej, kompatybilności elektromagnetycznej, maszynowej i RoHS

  Jednodniowe szkolenie pozwalające na poznanie treści i wymagań zasadniczych dyrektyw, a także poznanie zagadnień związanych z dokumentacją tech...

  Szkolenie PC154 - Nowe rozporządzenia unijne dotyczące wyrobów medycznych (wyroby ogólne)

  Jednodniowe szkolenie przedstawiające wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego wyrobów medycznych i uchylenia...

  Szkolenie PC155 - Nowe rozporządzenia unijne (wyroby IVD)

  Jednodniowe szkolenie zapoznające z wymaganiami nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych do diagnostyk...
 • Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów...

  Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością (IQNet no MTS002)

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz...

 • Jeśli jesteście Państwo zainteresowani
  szkoleniami w tym terminie, prosimy o kontakt:

  Katarzyna Postek
  +48 22 46 45 258, +48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl

  ПОИСКОВАЯ

  PN-N-18001, OHSAS 18001

  Системы менеджмента безопастности и гигены труда. Требования и стандарт.

  PN-EN ISO 22000

  Системы управления безопасностью пищи – Требования к организации в целой пищевой цепи.

  PN-EN ISO 9001

  Система менеджмента качества.

  PN-EN ISO 14001

  Системы экоменеджмента.

  SPZK

  Система противодействия коррупционным угрозам (SPZK)

  PN-ISO/IEC 27001

  Информационная техника. Техники безопасности.

  PN-EN 14065

  Система контроля биогогического заражения – текстильные изделия подвергающиеся обработке в прачечной.

  PN-EN ISO 50001

  Системы управления энергией.

  PN-EN ISO 13485

  Системы менеджмента качества – медицинские изделия.

  PN-ISO/IEC 20000-1

  Информационная техника. Управление услугами.

  Евросоюзная маркировка органического земледелия

  Европейский логотип для органических продуктов питания предлагает уверенность относительно происхождения и качества продуктов питания, которые они покупают.

  FSSC 22000

  Система управления безопасностью пищи.

  EMAS

  Система экоменеджмента и аудита EMAS. Эта система является основанным на праве инструментом Евросоюза предназначенным для организации (производственных и услуговых предприятий, институций, общественной  администрации), которые добровольно берут на себя обязательство, имеющие цель ограничить отрицательные возлействие на окружающую среду.

  Найди все

  НАШИ УСЛУГИ

  ПОЧЕМУ PCBC?

  НАШИ ПАРТНЕРЫ В БИЗНЕСЕ