25-lecie normy ISO 14001 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 15/11/2021

We wrześniu 2021 roku minęło 25 lat od pierwszej publikacji normy ISO 14001. Norma ta jest najpopularniejszą na świecie normą środowiskową, co potwierdzają wyniki przeglądu certyfikacji systemów zarządzania przeprowadzonego przez ISO „THE ISO SURVEY OF MANAGEMENT SYSTEM STANDARD CERTIFICATIONS – 2020”.

Z przeglądu wynika, że w 2020 r. było ważnych 348 218 certyfikatów ISO 14001:2015, które obejmowały 568 518 lokalizacji na całym świecie.  Z tej liczby na Polskę przypada 2748 certyfikatów w 4984 lokalizacjach. W 2020 r. odnotowano wzrost liczby certyfikatów w tym obszarze o ponad 11 % w stosunku do roku 2019.

Norma ISO 14001 określa wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego, których celem jest pomóc organizacjom poprawić ich efektywność środowiskową poprzez bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów, ograniczenie wytwarzania odpadów i emisji, zdobycie przewagi konkurencyjnej i zaufania interesariuszy.

Jaką rolę odegrała norma w ochronie środowiska w ciągu 25. lat jej istnienia?

Norma ISO 14001 zapewniła organizacjom we wszystkich sektorach gospodarki – publicznym i prywatnym oraz różnej wielkości – uporządkowany sposób zarządzania, poprawę efektywności środowiskowej oraz osiągniecie zgodności z wymogami prawnymi i innymi regulacjami.

Norma ISO 14001 tworzy efektywne ramy dla organizacji, zapewniające strategiczne podejście do poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska. Stanowi narzędzie  do skutecznego zarządzania w obszarze gospodarki odpadami, emisji gazów cieplarnianych, gospodarki wodnej, pomaga we wprowadzeniu w życie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zrównoważonego zarządzania zasobami i materiałami, a w konsekwencji wpływa na zachowanie bioróżnorodności, poprawę  jakości powietrza, ochronę zasobów.

Wszystko to jest osiągane poprzez doskonalenie procesów  biznesowych, zarządzanie łańcuchem dostaw, zrównoważone zakupy oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko dostarczanych produktów i usług dzięki zastosowaniu bardziej przyjaznych dla środowiska zasad projektowania i technologii.

Co czeka normę w najbliższych latach?

Rozpoczęły się już prace nad kolejnym wydaniem normy ISO 14001. Pierwszym etapem prac jest opracowanie dokumentu pt. „Future Challenges” w oparciu o wyniki ankiety opracowanej przez Komitet Techniczny ISO/TC 207/SC 1, skierowanej do obecnych użytkowników normy w celu zebrania opinii nt. oczekiwanych zmian.

Celem zainicjowanej nowelizacji jest zapewnienie, aby norma była w stanie wspierać firmy w sprostaniu przyszłym wyzwaniom środowiskowym i nadal była odpowiednia w kontekście zmieniających się modeli biznesowych oraz odpowiadała na zmieniające się oczekiwania konsumentów i interesariuszy.

Więcej informacji na temat certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO14001 znajdą Państwo na naszej stronie. Zapraszamy do współpracy w tym zakresie.

Zapraszamy również serdecznie do udziału w naszych szkoleniach, poświęconych m.in. normie ISO 14001 oraz wymaganiom prawnym w zakresie ochrony środowiska.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ