Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja wyrobów elektrycznych - nasze kompetencje

PCBC S.A. jest jednostką akredytowaną przez PCA (nr akredytacji: AC 013) oraz notyfikowaną (nr notyfikacji 1434) i prowadzi ocenę zgodności wyrobów elektrycznych w zakresie następujących dyrektyw europejskich:

 • 2014/35/UE – Niskonapięciowy sprzęt elektryczny – Low voltage (LVD);
 • 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna – Electromagnetic Compability (EMC);
 • 2014/53/UE – Urządzenia radiowe – Radio equipment (RED)
 • 1999/5/WE – Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe – Radio and telecommunications terminal equipment (R&TTE).
 • 2009/125/WE – Ekoprojekt dla produktów związanych z energią i etykietowanie (ErP);
 • Ecodesign and Energy Labelling – Framework Directives;
 • 2006/42/WE – Maszyny – Machinery (MD);
 • zawartości substancji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE

Zakres certyfikacji

Na podstawie pozytywnie przeprowadzonego procesu certyfikacji, nasi klienci otrzymują certyfikat i prawo do oznakowania certyfikowanych wyrobów znakiem EKO i Ecolabel EU, znakiem bezpieczeństwa B lub oznakowaniem CE.

CB

PCBC S.A. jako sygnatariusz porozumienia CB, wykonuje badania wyrobów na zgodność z normami IEC i wystawia certyfikaty CB.

Posiadany certyfikat umożliwia producentowi lub importerowi szybkie uzyskanie innych certyfikatów znaków krajowych, a więc łatwiejszy dostęp do rynku bez ponownych badań.

CB EMC

Potwierdza spełnianie przez wyrób wymagań kompatybilności elektromagnetycznej określonych w dokumentach operacyjnych IEC.

CCA

PCBC S.A. jako sygnatariusz porozumienia CCA, przyjmuje wyroby do badań i po uzyskaniu pomyślnych wyników wydaje tzw. certyfikat CCA, na podstawie którego inne jednostki - sygnatariusze porozumienia wydawać mogą certyfikaty krajowe. Jeśli polska norma PN-EN jest w pełni zharmonizowana z daną normą europejską EN, PCBC S.A. wydaje certyfikat na dobrowolny zastrzeżony na rzecz PCBC S.A. znak bezpieczeństwa "B".

PCBC S.A. wydaje certyfikaty CB oraz CCA dla wielu elektrycznych wyrobów gospodarstwa domowego.

Certyfikacja CCA EMC

Potwierdzamy spełnienie przez wyrób wymagań kompatybilności elektromagnetycznej określonych w dokumentach operacyjnych CCA.

Certyfikat uprawnia producenta do znakowania wyrobu znakiem CCA EMC.

Zgodność z normą lub innym dokumentem odniesienia

Prowadzimy również certyfikację wyrobu pod względem zgodności z normą, specyfikacją producenta, lub innym dokumentem odniesienia.

Certyfikacja zgodności jest potwierdzeniem przez niezależną trzecią stronę, że certyfikowany wyrób spełnia wymagania dokumentów będących podstawą certyfikacji. Przy ubieganiu się o certyfikat zgodności dostawca sam wskazuje dokument będący podstawą certyfikacji.

 

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

  POBIERZ
 • Kwestionariusz producenta

  POBIERZ
 • Umowa o certyfikację na znak B

  POBIERZ
 • Zasady posługiwania się znakiem B

  POBIERZ
 • Program certyfikacji na znak B

  POBIERZ
 • Program certyfikacji - bez nadzoru nad wydanym certyfikatem

  POBIERZ
 • Wytyczne dla wnioskodawców / posiadaczy certyfikatów / producentów

  POBIERZ
 • Załącznik nr 1

  POBIERZ
 • Warunki Techniczno-Organizacyjne Producenta

  POBIERZ
MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ
Jarosław Zadrożny
  + 48 22 46 45 389
  jzadrozny(@)pcbc.gov.pl

Informacje o Cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.