Wyszukiwarka - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

WYSZUKIWARKA USŁUG

AQAP

Allied Quality Assurance Publication – AQAP -  sojusznicza publikacja dotycząca zapewnienia jakości

Szkolenie online O/L01 - System zarządzania w laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Zadania kierownictwa laboratorium w drodze do akredytacji.

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do wprowadzenia systemu zarządzania w laboratoriach oraz przygotowujące kierowników laboratoriów do akredytacji.

Szkolenie Online O150- System zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej Systemu zarządzania antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

Szkolenie online O224 - Zafałszowania, oszustwa i autentyczność żywności – Food Fraud przegląd metod i wytycznych

Jednodniowe szkolenie skierowane do osób, które na co dzień zajmują się bezpieczeństwem żywności oraz zagadnieniami dotyczącymi zafałszowań i oszustw żywnościowych.

Gwarantowana jakość - środki wspomagające uprawę roślin

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

Szkolenie online O34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2022/IQNet No MTS007

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia, nadzorowania oraz auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szkolenie z certyfikatem IQNET Academy.

Szkolenie stacjonarne PC34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2022/ IQNet No MTS007

Przygotowanie do wdrożenia i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego audytowania.

Szkolenie stacjonarne PC177 – Produkcja kosmetyków w świetle nowej ustawy o produktach kosmetycznych

Jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli firm wytwarzających produkty kosmetyczne, na którym omówimy m.in. wymagania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w świetle nowej Ustawy o produktach kosmetycznych.

Znak Zgodności z Polską Normą

Dobrowolny znak, stosowany po uzyskaniu certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu „Znakiem Zgodności z Polską Normą”, wystawianego na podstawie upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który jest właścicielem Znaku.

Znak ekologiczny EKO - wyroby chemiczne i środki wspomagające uprawę roślin

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Szkolenie online O171 - Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji)

Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz osób pełniących tę funkcję, chcących poznać interpretacje wymagań norm: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001, a także nabyć wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania.

Szkolenie stacjonarne PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

PN-EN ISO 50001

System zarządzania energią.

Szkolenie online O170 - Pełnomocnik i Auditor Zakładowej Kontroli Produkcji

Szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników ds. Zakładowej Kontroli Produkcji , chcących poznać podstawy regulacji prawnych i przygotowania dokumentacji ZKP (procedury, instrukcje, formularze), a także obowiązki Pełnomocnika ZKP oraz zasady i techniki audytowania.

PN-ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie online O155 - Wprowadzenie do IVDR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746

Szkolenie przedstawiające wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zastępującego dyrektywę 98/79/WE.

Szkolenie online O207 - Sterylizacja radiacyjna wyrobów medycznych – zastosowanie normy EN- PN ISO 11137

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniem sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych – ogólnie rozumianych podstaw procesu, jego wad i zalet względem innych metod sterylizacji.

Szkolenie online O179 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2022

1 dniowe szkolenie, które wprowadza w tematykę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji - korzyści i szanse wynikające z jego wdrożenia.

Znak ekologiczny EKO - wyroby elektryczne

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Szkolenie online O92 - Audytor Wiodący SZ Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2022/ IQNet MTS008

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

Szkolenie stacjonarne PC194 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 13485:2016/IQNet No MTS040

Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016. Szkolenie w ramach IQNET Academy.

Szkolenie online O69 - Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, regulacje prawne

  Szkolenie skierowane do producentów wyrobów budowlanych w Polsce chcących poznać podstawy regulacji prawnych oraz zasady znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE.

Szkolenie Online O112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

Szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie online O223 - Zastosowanie metody FMEA - Analiza Przyczyn i Skutków Wad

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą FMEA dotyczącą zarządzania ryzykiem, która może mieć zastosowanie w rożnych standaryzowanych systemach zarządzania, czy też wynikać z wymagań określonego standardu jak również klienta.

Szkolenie online O102 - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych – wymagania normy PN-EN ISO 14971:2019 – warsztat praktyczny

Praktyczne szkolenie dotyczące zarządzania ryzykiem w branży medycznej w odniesieniu do normy PN-EN ISO 14971:2019. Warsztat praktyczny, podczas którego uczestnicy pracują na rzeczywistych przykładach.

Szkolenie online O143 - Auditor wiodący systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015/ IQNet No MTS004

Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015. Szkolenie z certyfikatem IQnet Academy.

Gwarantowana jakość

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

Szkolenie stacjonarne PC170 – Pełnomocnik i Auditor Zakładowej Kontroli Produkcji - zasady i techniki-auditowania, przygotowanie-dokumentacji.

Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników ds. ZKP oraz osób pełniących tę funkcję w Polsce, chcących poznać podstawy regulacji prawnych i przygotowania dokumentacji zakładowej kontroli produkcji (procedury, instrukcje, formularze), a także obowiązki Pełnomocnika ZKP oraz zasady i techniki audytowania ZKP.

Znak IQNet

Znak jakości Systemów Zarządzania

Szkolenia Online O160 - Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska – aktualizacja oraz zmiany

Szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego.

PN-EN ISO 13485

System zarządzania jakością - wyroby medyczne.

Szkolenie online O164 - Walidacja procesu wytwarzania wyrobów medycznych a produktów leczniczych

Szkolenie dotyczące zagadnień walidacji procesu produkcyjnego dla wytwórców dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

Szkolenie stacjonarne PC69 - Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, regulacje prawne

Jednodniowe szkolenie skierowane do producentów wyrobów budowlanych w Polsce chcących poznać podstawy regulacji prawnych oraz zasady znakowania wyrobów znakiem CE.

Szkolenie stacjonarne PC112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

Praktyczne, 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie stacjonarne PC/L03- Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do realizacji wewnętrznych auditów systemu zarządzania w laboratoriach.

Szkolenie online 0194- Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 13485:2016/IQNet No MTS040

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016. Szkolenie w ramach IQNET Academy.

Znak jakości Q

Znak jakości "Q" umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

PN-EN ISO 22301

System Zarządzania Ciągłością Działania.

PN-ISO 37001

System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Szkolenie online O186 - Zastosowanie tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych – wymagania prawne i normatywne

Omówienie wymagań prawnych w zakresie stosowania tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych.

Szkolenie stacjonarne PC 171 – Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji)

Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz osób pełniących tę funkcję, chcących poznać interpretacje wymagań norm: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001, a także nabyć wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania.

PEFC

Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania

Szkolenie online O199 - Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą ISO/IEC 27001:2022, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji

Jednodniowe szkolenie, na którym przedstawimy korzyści i szanse biznesowe wynikające z posiadania systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji

Szkolenie online O216 - Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

Dwudniowe szkolenie w zakresie planowania i prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (SZDA).

Szkolenie stacjonarne PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Szkolenie online O152 - Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią - IQNet No MTS0011

Dwudniowe szkolenie przekazujące praktyczne aspekty i metody stosowane przy audytowaniu systemu zarządzania energią. Szkolenie organizowane w ramach IQNet Academy.

Szkolenie online O12 - Pełnomocnik systemu zarządzania jakością - warsztaty dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do realizacji powierzonych zadań w zakresie planowania, dokumentowania, utrzymania, monitorowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanych produktów.

Szkolenie stacjonarne PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

Szkolenie stacjonarne PC92 - Audytor Wiodący SZ Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2022/ IQNet MTS008

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

Szkolenie stacjonarne L02 – Walidacja i niepewność metod badawczych

Dwudniowe szkolenie, na którym przekażemy wiedzę pozwalajacą na samodzielne przeprowadzenie walidacji metod badawczych, planowanie procesu walidacji i szacowanie niepewności.

Szkolenie online O217 - Przejście na nową normę ISO/IEC 27001:2022

Jednodniowe szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami normy ISO 27001, wydanie ISO/IEC 27001:2022.

WSK

Wewnętrzny System Kontroli.

Znak ekologiczny EKO

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Szkolenie online O211 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania (PN-EN ISO 22301:2020-04)/IQNet No MTS024

Szkolenie w zakresie przygotowania i prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania ciągłością działania (SZCD). Szkolenie w ramach IQNet Academy.  

Szkolenie online O204 - Ocena zgodności wyrobów medycznych zawierających substancję leczniczą, będących mieszaniną chemiczną oraz specjalnie dedykowanych do dezynfekcji wyrobów medycznych

Szkolenie przedstawi producentom wyrobów medycznych podejście do odpowiedniej oceny wyrobu medycznego zawierającego substancję leczniczą, składającego się z mieszaniny substancji chemicznych oraz specjalnie dedykowanych do dezynfekcji wyrobów medycznych.

Szkolenie online O144 - Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wymagania, procesy, zarządzanie ryzykiem

Omówienie zmian wprowadzonych w nowej edycji normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2018-02.

Certyfikowany kosmetyk naturalny EKO

Naturalne kosmetyki ekologiczne to gwarancja wysokiej jakości środowiskowej certyfikowanego wyrobu.

Znak zakładowej kontroli produkcji

Znak dobrowolny, udostępniany właścicielom certyfikatów zgodności ZKP i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, którzy podpisali z PCBC S.A. umowę. Elementem znaku jest nr referencyjny specyfikacji technicznej, będącej podstawą oceny w procesie certyfikacji.

Szkolenie online O209 - Wymagania dotyczące badań przedklinicznych wyrobów medycznych zgodnie z MDR 2017/745 oraz normą PN-EN ISO 10993-1:2021

Zapoznanie producentów wyrobów medycznych klas I – III z wymaganiami dotyczącymi przeprowadzania badań przedklinicznych w świetle wymagań MDR 2017/745 oraz norm z grupy PN-EN ISO 10993

tesrtSzkolenie stacjonarne PCL01- System zarządzania w laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Zadania kierownictwa laboratorium w drodze do akredytacji.

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do wprowadzenia systemu zarządzania w laboratoriach oraz przygotowujące kierowników laboratoriów do akredytacji.

Szkolenie online O142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN- EN ISO 14001:2015-09– ujęcie praktyczne

Praktyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie.

Szkolenie stacjonarne PC146 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego / IQNet No MTS003

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie online O206 - Ocena kliniczna według Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

Przedstawienie zasad prowadzenia badań klinicznych oraz wymogów w zakresie sprawozdania z badań klinicznych w świetle wymagań nowego Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

Szkolenie stacjonarne PC211 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania (PN-EN ISO 22301:2020-04)/IQNet No MTS024

Szkolenie w zakresie przygotowania i prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania ciągłością działania (SZCD). Szkolenie w ramach IQNET Academy.

Szkolenie stacjonarne PC12 - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością – warsztaty dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do realizacji powierzonych zadań w zakresie planowania, dokumentowania, utrzymania, monitorowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Znak systemu zarządzania jakością

Znak systemu zarządzania jakością

Szkolenie online O226 - ŚWIAT ESG bez tajemnic – ESG jako inwestycja w rozwój firm a nie przykry obowiązek

Jednodniowe szkolenie z zakresu ESG, podczas, którego pokażemy jak skutecznie wdrażać Strategię ESG, jak wprowadzać konkretne działania, a następnie jak je potem sprawnie kontrolować.

Szkolenie online O212 - Zarządzanie dostawcami, dostawami i outsourcingiem według norm ISO dotyczących systemów zarządzania

Szkolenie z norm ISO z zakresu systemów zarządzania oraz ich praktycznego wykorzystania w działaniu organizacji.

PN-EN 14065

System kontroli skażenia biologicznego - tekstylia poddawane obróbce w pralni.

Znak Jakość Tradycja

Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

Laboratorium wyrobów budowlanych

Wykonujemy badania ogniowe, mechaniczne, właściwości fizycznych wyrobów i materiałów budowlanych oraz badania radiochemiczne i promieniowania w wyrobach budowlanych, materiałach budowlanych i odpadach.

Szkolenie online O148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolenie zakończone egzaminem, pozwalającym potwierdzić kompetencje auditora wewnętrznego.

Szkolenie stacjonarne PC147 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy/ IQNet No MTS009

Trzydniowe szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania BHP. Szkolenie z certyfikatem IQNET Academy.

Szkolenie online O205 - Wymogi w kontekście Rozporządzenia (UE) 2017/745 w zakresie: Zarządzanie ryzykiem oraz oznakowanie i informacje przekazane wraz z wyrobem

Przedstawienie zasad przeprowadzenia analizy ryzyka oraz dostarczania informacji wraz z wyrobem w świetle wymagań nowego Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

Szkolenie online O184 - Jakość życia w mieście – inteligentne usługi miejskie, zrównoważony rozwój a Smart City

Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciami „zrównoważony rozwój społeczny” oraz „smart city”, jak również z ich wzajemnym powiązaniem.

Szkolenie stacjonarne PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

Zdobycie wiedzy niezbędnej do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

Znak ekologiczny EKO - wyroby ogólnoprzemysłowe

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

PN-EN ISO 9001

System zarządzania jakością.

Szkolenia Online O177 - Produkcja kosmetyków w świetle nowej ustawy o produktach kosmetycznych

Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w świetle nowej Ustawy o produktach kosmetycznych i zmian jakie wprowadza. Szkolenie dla przedstawicieli firm wytwarzających produkty kosmetyczne.

Szkolenie online O/L02 - Walidacja i niepewność metod badawczych

Szkolenie, na którym zapoznasz się z problemami związanymi z metodami badawczymi oraz zdobędziesz niezbędną wiedzę pozwalającą opracować procedury dotyczące szacowania niepewności i walidacji metod badawczych.

Szkolenie stacjonarne PC178 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000/HACCP/FSSC22000

Dwudniowe szkolenie dla firm/osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z łańcuchem żywnościowym zgodnym z ISO 22000.

Szkolenie online O141 - Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością/ IQNet No MTS002

Kompleksowe szkolenie w ramach IQNET Academy, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

FSSC 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

Szkolenia Online O115 - System bezpieczeństwa żywności: wymagania FSSC 22000 – nowe wyzwania

Omówienie wymagań systemu bezpieczeństwa żywności zawartych w wersji 6 normy FSSC 22000.

Szkolenie online O197 - Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 13485:2016 i MDR 2017/745

5 dniowe szkolenie doskonalące w zakresie audytowania systemów zarządzania zgodnych z ISO 13485

Szkolenie online O202 - Wspólna Metoda Oceny (ang. Common Assessment Framework, CAF)

Jednodniowe szkolenie na którym, zapoznamy uczestników ze Wspólną Metodą Oceny oraz możliwościami wykorzystania tego modelu do doskonalenia organizacji.

Szkolenie Online O93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

Szkolenie stacjonarne PC172 - Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym oraz wzorcami i materiałami odniesienia w akredytowanym laboratorium badawczym

Zapoznanie uczestników szkolenia z wyposażeniem pomiarowym występującym w laboratorium oraz z zasadami jego nadzorowania.

DPD - Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD (Good Distribution Practice, GDP)

PN-EN ISO/IEC 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie online O/L03 - Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do realizacji wewnętrznych auditów systemu zarządzania w laboratoriach.

Szkolenie Online O131 - Wymagania normy PN-EN ISO 50001:2018-09 do systemu zarządzania energią

Podstawowe informacje przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2018

Szkolenie online O218 - Analiza i ocena ryzyka dla wytwórców wyrobów

Jednodniowe szkolenie poświęcone analizie i ocenie ryzyka.

Szkolenie Online O129 - Ocena ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Jednodniowe szkolenie, na którym przedstawimy zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem jakości.

Szkolenie online O222 - Wymagania standardu AQAP 2110:2016

Wymagania standardu AQAP 2110:2016 (w tym ISO 9001:2015) dotyczące systemu zarządzania jakością (SZJ) w wojskowości.

Szkolenie stacjonarne PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

Dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji, które mają wdrożony Wewnętrzny System Kontroli, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

Szkolenie Online O201 - Wewnętrzny System Kontroli - wymagania

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi przy transakcjach międzynarodowych uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach krajowych i UE

Oznakowanie CE dla wyrobów medycznych

Poświadczenie oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE.

Szkolenie online O203 - Dokumentacja EU Ecolabel dla kosmetyków i produktów do pielęgnacji zwierząt, zgodnie z decyzją Komisji (UE) 2021/1870

Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji wymaganej w procesie certyfikacji produktów kosmetycznych i do pielęgnacji zwierząt.

Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych

Akredytowane laboratorium badawcze, wykonujące badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.

Szkolenie online O208 - Wprowadzenie do oceny zgodności wg Rozporządzenia 2017/745

Szkolenie dla producentów wyrobów medycznych, na którym omówimy, na czym polega ocena zgodności i jak ją właściwie przeprowadzić dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745

Szkolenie stacjonarne PC102 - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych – wymagania normy PN-EN ISO 14971:2020 – warsztat praktyczny

Praktyczne, 2-dniowe szkolenie dotyczące zarządzania ryzykiem w branży medycznej w odniesieniu do normy PN-EN ISO 14971:2020. Warsztat praktyczny, podczas którego uczestnicy pracują na rzeczywistych przykładach.

Oznakowanie Nawóz WE

Potwierdzenie spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

Szkolenie Online O125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Szkolenie Online O32 - Zarządzanie ciągłością działania

Przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia w organizacji systemu zarządzania ciągłością działania.

Szkolenie stacjonarne PC148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolenie zakończone egzaminem, pozwalającym potwierdzić kompetencje auditora wewnętrznego.

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

Szkolenie online O214 - System zarządzania ciągłością działania (SZCD) zgodny z normą PN- EN ISO 22301:2020-04

Jednodniowe szkolenie z tematyki ciągłości działania oraz normy PN-EN ISO 22301:2020-04.

PN-EN ISO 22000

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności.

Szkolenie online O147 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy/IQNet No MTS009

Szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania BHP. Szkolenie z certyfikatem IQNET Academy.

Szkolenia Online O124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

Wiedza niezbędna do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

Szkolenie online O04 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (IQNet No MTS001)

Szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Szkolenie Online O221 - Usługi sprzątania z ekologicznym certyfikatem EU Ecolabel - wymagania, dokumentacja, korzyści.

Szkolenie o korzyściach wynikających z wdrożenia, posiadania i oferowania certyfikowanej, ekologicznej usługi sprzątania pomieszczeń.

Szkolenie online O178 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000/HACCP/FSSC22000

Dwudniowe szkolenie dla firm/osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z łańcuchem żywnościowym zgodnym z ISO 22000.

Szkolenie stacjonarne PC188 - Wprowadzenie do projektowania i wdrażania systemu cyberbezpieczeństwa zgodnego z wymaganiami Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - wykluczenia i ograniczenia zakresu

Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówione m.in. podstawowe koncepcje, standardy, metody i techniki stosowane do skutecznego wdrażania i zarządzania systemem cyberbezpieczeństwa w organizacji.

Szkolenia Online O133 - Wdrożenie i doskonalenie SZBHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018

Wszystko o standardzie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018.

Szkolenie online O146 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego / IQNet No MTS003

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego. Szkolenie prowadzone w ramach IQNET Academy.

Szkolenie stacjonarne PC152 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią / IQNet No MTSO11

Dwudniowe szkolenie warsztatowe ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania energią.

PN-EN ISO 14001

System Zarządzania Środowiskowego.

Szkolenie Online O98- Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

Szkolenie skierowane do auditorów oraz osób reprezentujących organizacje, które mają wdrożony Wewnętrzny System Kontroli, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

Szkolenie stacjonarne PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS004

Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

Znak jakości Q

Znak przyznawany wyrobom nawozowym i środkom wspomagającym uprawę roślin, które charakteryzują się niezmiennymi, wysokimi parametrami jakościowymi. Znak jakości "Q" umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

Szkolenie online O215 - Przegląd rozporządzenia w sprawie diagnostyki in vitro (IVDR)/ Review of the In-vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

Jednodniowe szkolenie prowadzone w języku angielskim, poświęcone specyfice unijnego Rozporządzenia w sprawie diagnostyki in vitro (IVDR).

Szkolenie online O227 - Zagrożenia IT dla Jednostek Samorządowych i małych przedsiębiorstw

Celem szkolenia jest zaznajomienie odbiorców z zagrożeniami świata wirtualnego w kontekście usług realizowanych drogą elektroniczną.  

Szkolenie online O165 - System Zapewnienia Jakości wyrobów medycznych na zgodność z PN-EN ISO 13485:2016-4 – spełnienie wymagań zasadniczych - podejście praktyczne

Jednodniowe szkolenie przygotowujące do wdrażania, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 13485:2016

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ